วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เขียนโปรแกรมด้วย AppInventor ด้วย AI2U

     การเขียนโปรแกรมมือถือด้วย AppInventor นอกจากจะเขียนผ่านwebได้ที่ http://ai2.appinventor.mit.edu/ แล้วยังสามารถเขียน offline ในเครื่องPCได้ด้วย AI2U (
App Inventor 2 Ultimate) ที่ https://sourceforge.net/projects/ai2u/ มีหลักการดังนี้
1.หลังจาก d/l ไฟล์ AI2U 32bit v3.9.exe แล้วติดตั้งจนเสร็จ
2.เรียก icon จาก desktop เพื่อเตรียมระบบ(จะปรากฏ CMD Window 2 อัน)
3.เปิด Browser Chrome แล้วพิมพ์ localhost:8888 (หรือเลข ip เช่น 192.168.1.3:8888)
[ใช้เลข ip ดีกว่า เพราะเวลาทำ QRcode ให้ d/l ติดตั้งในมือถือจะเรียกได้เลย ถ้าใช้ localhost จะ d/l ไม่ได้ ]
4.จะเข้าหน้าจอแรกดังนี่
  ให้คลิกที่ Click Here to use your Google Account to login จะปรากฏหน้าจอดังนี้
แล้วคลิกปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ AppInventor ดังนี้
5.เริ่มเขียนโปรแกรมได้ตามปกติ โดยมีหลัการใช้งานดังนี้
        5.1.Designer ส่วนสำหรับการเขียนหน้าจอของโปรแกรม
        5.2.Blocks ส่วนสำหรับเขียนโปรแกรมควบคุม ด้วยคำสั่งแบบลากวางหรือ Blocks

ไม่มีความคิดเห็น: