วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การแปลงข้อมูลเป็น CVS สำหรับ PSPP


                   การแปลงข้อมูลจากไฟล์ .sav สำหรับเป็นข้อมูล .csv เพื่อนำไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PSPP หรือ JASP โดยใช้งาน Online ที่  http://pspp.benpfaff.org/
ไม่มีความคิดเห็น: