วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Appserv 8.4 กับ windows 10

ติดตั้ง Appserv เสร็จจะเรียกใช้ PhpMyAdmin ไม่ได้ เนื่องจากในหน้า index.php ของ Appservกำหนดlinkไม่ถูกต้อง  จะต้องเรียกผ่าน localhost/phpmyadmin/index.php หลังจากแก้ไขแล้วจะใช้งานได้ตามปกติ

ขณะติดตั้ง Mysql จะต้องระบุ root password จำนวน 8 หลัก

ไม่มีความคิดเห็น: