วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

MosKill Calculator โปรแกรมคำนวณการผสมน้ำยาเคมี

             
                     MosKill Calculator เป็นโปรแกรมคำนวณสูตรการผสมน้ำยาเคมี และคำนวณระยะเวลาที่ใช้พ่นในบ้าน สำหรับใช้กับเครื่องพ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่สามารถติดตั้งในเครื่อง Android SmartPhone ใช้งานสะดวกมาก ไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณเทียบบัญญัติไตรยางค์ และลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณได้เป็นอย่างดี
Download ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: