วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การลบ Adware Generic virus (อย่างง่าย)

         ปัจจุบัน Adware Generic เป็นปัญหาใหม่สำหรับคนITยุคปัจจุบัน อาจไม่ใช่ virus computer แต่ก็คล้ายๆกัน สร้างปัญหาการใช้งานเครื่อง computer มากพอสมควร จึงได้เสนอแนวทางการลบที่ได้ผลและเผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ต สามารถอ่านเพิ่มเติมที่มีการอธิบายอย่างละเอียด ได้จาก
บทความ Remove Adaware Generic virus(in Easy steps) คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิธีทำสไลด์เป็น PDF แบบ Manual         ปัญหาการใช้ Powerpoint ที่มีรูปภาพมากๆ ขนาดของไฟล์จะใหญ่มาก อาจถึง 10-20 MB. ซึ่งในการส่งต่อหรือแจกจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตจะทำให้ Upload ไม่ได้ หรือช้ามาก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว การแปลงไฟล์จาก powerpoint หรือ ppt ไปเป็นไฟล์แบบ pdf จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น อีกทั้งไฟล์ pdf ที่ได้นอกจากมีขนาดที่เล็กลงมากแลั้ว ยังเป็นไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้อีกด้วย สร้างความปลอดภันอีกระดับหนึ่งได้
 
PPT2PDF แบบ Manual มีขั้นตอนดังนี้
1.เปิดไฟล์ ppt ด้วย powerpoint
2.บันทึกเป็น เลือก png
3.เลือกตอบให้ทำ ทั้งหมดทุกสไลด์
4.เปิด MS-Word สร้างไฟล์ใหม่แนวนอน
5.นำเข้ารูกภาพทุกรูปจาก 2
ุ6.จัดเก็บกำหนดชื่อไฟล์ตามต้องการ เช่น slide.docx
7.เรียกโปรแกรม Weeny Free Word To PDF Converter(download จาก http://www.weenysoft.com/)
8.แปลงไฟล์จากข้อ 6 เป็น PDF ไฟล์(สามารถกำหนดลายน้ำ หรือ รหัสผ่านได้)
9.เรียกโปรแกรม ORPALIS PDF Reducer Free (download จาก http://www.orpalis.com/)
10.ลดขนาดไฟล์ PDF ที่ได้จากข้อ 8

หมายเหตุ : เน้นการใช้งานโปรแกรม free เท่านั้น

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หนังสือหลักการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก             หนังสือ"หลักการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก "เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาและหลักการที่จะเป็นสำหรับการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้แนวคิดที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับมาตรการ 3-3-1 (บทที่ 4) ที่จะช่วยเป็นกรอบให้การดำเนินงานควบคุมโรคที่รวดเร็ว วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการตัดวงจรการแพร่เชื้อโดยกำจัดยุงตัวเต็มวัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชา มีการใช้สารเคมีถูกต้องและใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่เหมาะสม (บทที่ 2 และ 3)  จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ในที่สุด

ดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดSlideประกอบหนังสือได้ที่นี่
ดาวน์โหลดSlideอบรมทีมพ่นเคมีได้ที่นี่