วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สุดยอด PHP inline DataGrid ด้วย DrasticGrid


       DrasticGrid เป็น class php (อยู่ในชุด DrastricTool) ที่ประกอบด้วยชุด script ที่สามารถใช้กับระบบข้อมูลจากฐานข้อมูล Mysql ได้เป็นอย่างดี โดยจะมีตัวอย่างวิธีการใช้อย่างละเอียด ซึ่งความสามารถหลักๆที่น่าสนใจมีดังนี้ ( download script ได้ที่นี่ )

-ใช้ได้กับทุกBrowser ทำงานรวดเร็วโดยใช้ mootools.js
-ใช้กับ SQL ที่มี JOIN ได้ ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid10.php
-สามารถคลิกเลือก table แล้วจะแสดง grid ได้ทันที ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid9.php
-สามารถกำหนดว่า Feildไหนที่จะ Edit ได้หรือไม่ได้
-การEdit เป็น INLINE และสามารถกำหนด DropDownList ใน Edit ได้  ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid11.php
-การEdit สามารถใช้ check box สำหรับ boolean ได้
-สามารเพิ่มยอดรวมรายการ(Sum Total)ได้ แก้ไขค่าแล้วจะรวมทันท เหมือนใน excel
ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid12.php  จะแสดงค่าทั้งหมดทุกรายการ
ศึกษาาจากตัวอย่างExampleGrid13.php จะแสดงค่าเฉพาะที่ Filter เท่านั้น
-รองรับภาษาไทยจากฐานข้อมูลอยู่แล้วเพราะใช้ utf-8
-สามารถใช้งานมากกว่า 1 data sources  พร้อมๆกัน
(ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid7.php
ซึ่งเป็นการเรียกใช้ ExampleGrid4.php และ ExampleGrid8.php)
-สามารถกำหนดช่วงในการรับข้อมูลที่ key ได้
ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid5.php


ไม่มีความคิดเห็น: