วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Ebook วิจัยเชิงคุณภาพ

                  Ebook เนื้อหาแสดงระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในภาพกว้างเหมาะสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่


              Ebook อีกเล่มที่ผู้ต้องการศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อ่านง่าย เข้าใจง่าย สามารถอ่านเพื่อประกอบเป็นแนวทางสำหรับตนเองได้ คลิกอ่านได้ที่นี่


               Ebook ในรูป Slide ที่สอนเนื้อหาวิจัยเชิงคุณภาพฉบับภาษาไทย สามารถอ่านและเข้าใจได้ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม่ถนัดอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: