วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สร้างฟอร์ม Login จาก Php MySql ด้วย App Inventor

    สร้างฟอร์มหน้า Login ด้วย App Inventor โดยใช้จาก Php และ MySql ที่เก็บค่าใน Server จะสามารถทำได้ดังนี้
1.การกำหนด componant ดังภาพ

2.เขียน Blocks Editor ดังภาพ
    2.1.การกำหนดตัวแปร
       
     2.2.กำหนด Event Handler

3.Code PHP

Download Source Code

ไม่มีความคิดเห็น: