วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หลักการทำ File Server สำหรับองค์กร

       หลักการทำ file Server ใช้สำหรับการจัดเก็บรวบรวมขไฟล์ข้อมูลจากสมาชิกทุกคนในองค์การ เพื่อเก็บไว้ในที่เดียวกัน สำหรับการเรียกใช้ในอนาคตได้ ไม่ประสบปัญหาไฟล์หายหรือหาไม่เจอ ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะเป็นไฟล์จากเครื่อง PC หรือ NoteBook เท่านั้น ยังมีไฟล์ที่ทำจากเครื่องโทรศัพท์SmartPhone หรือ Tablet โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ภาพต่างๆที่ถ่ายเก็บไว้ด้วย SmartPhone
โดยมีหลักการทำได้ดังนี้
1.เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง(ที่มีคุณภาพดี) และตั้งอยู่ระบบเครือข่าย LAN
โดยจะต้องดำเนินการดังนี้
1.1.กำหนด fix IP ให้แน่ใจว่าจะไม่ทับกับเลข IP ที่แจกด้วย DHCP เช่น 192.168.1.100
            
1.2.ติดตั้ง Desktop Google Drive (สำหรับการZynchronize ข้อมูลระหว่าง Local และ Cloud)
       -Link กับ Drive ที่กำหนดใน Google Drive (สมัคร Gmail ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้พื้นที่ใน google Drive แล้วสร้างโฟล์เดอร์ตามต้องการ)

1.3.ติดตั้ง FileZilla Server (สำหรับการส่งข้อมูลเข้า Local ด้วย SmartPhone)
2.ติดตั้ง FileZilla Client บนPC ที่เป็นลูกข่าย
ไม่มีความคิดเห็น: