วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การใช้ API ของ LongdoMap

หลักการใช้  api ของ longdomap เพื่อแสดงเขตการปกครอง ดังนี้

<html>
<head>
<title>create map</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylemymap1.css">

<script src="http://api.longdo.com/map/?key=fd6699fe92223ffd0c8146361e020f01"></script>

<script type="text/javascript">
      
    var map;
      function init() {
        map = new longdo.Map({
          placeholder: document.getElementById('map'),

          lastView: false,
         
        });

        var geom1 = new longdo.Polyline([
            { lon: 100.3759, lat: 13.77006 },
            { lon: 101.36742, lat: 14.02802 }
        ]);   
        map.Overlays.add(geom1);
        var geom2 = new longdo.Polygon([
            {lon: 99.73389, lat: 15.78697},
            {lon: 102.453, lat: 15.68651},
            {lon: 101.48071, lat: 13.35755}
            ]);
        map.Overlays.add(geom2);
        var geom3 = new longdo.Circle(
            { lon: 99.32739, lat: 14.92355 },
             1);
        map.Overlays.add(geom3);
       
        //adi
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object(
              '12',
              'IG',
              {
                title: 'นนทบุรี',
                label: 'นนทบุรี', //ข้อความบน object
                lineColor: '#888', //สีของเส้น
                fillColor: null  //สีพื้นหลัง
              }
            ));
            ////
       
             
              
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object(
          'ต.ถ้ำน้ำผุด',
          'ADM'
        ));
        ////////////////////////////////////////////
       
         map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('96', 'IG'));  // จ.นราธิวาส
       
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('9610', 'IG'));//    อ.สุไหงโกลก
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('961204', 'IG'));//    ต.ช้างเผือก
      
       
       
        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    }
       
    </script>


</head>

<body onload="init();">
    <div id = "map"></div>
   
</body>
</html>วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หลักการทำ File Server สำหรับองค์กร

       หลักการทำ file Server ใช้สำหรับการจัดเก็บรวบรวมขไฟล์ข้อมูลจากสมาชิกทุกคนในองค์การ เพื่อเก็บไว้ในที่เดียวกัน สำหรับการเรียกใช้ในอนาคตได้ ไม่ประสบปัญหาไฟล์หายหรือหาไม่เจอ ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะเป็นไฟล์จากเครื่อง PC หรือ NoteBook เท่านั้น ยังมีไฟล์ที่ทำจากเครื่องโทรศัพท์SmartPhone หรือ Tablet โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ภาพต่างๆที่ถ่ายเก็บไว้ด้วย SmartPhone
โดยมีหลักการทำได้ดังนี้
1.เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง(ที่มีคุณภาพดี) และตั้งอยู่ระบบเครือข่าย LAN
โดยจะต้องดำเนินการดังนี้
1.1.กำหนด fix IP ให้แน่ใจว่าจะไม่ทับกับเลข IP ที่แจกด้วย DHCP เช่น 192.168.1.100
            
1.2.ติดตั้ง Desktop Google Drive (สำหรับการZynchronize ข้อมูลระหว่าง Local และ Cloud)
       -Link กับ Drive ที่กำหนดใน Google Drive (สมัคร Gmail ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้พื้นที่ใน google Drive แล้วสร้างโฟล์เดอร์ตามต้องการ)

1.3.ติดตั้ง FileZilla Server (สำหรับการส่งข้อมูลเข้า Local ด้วย SmartPhone)
2.ติดตั้ง FileZilla Client บนPC ที่เป็นลูกข่าย
การเนียต(ความตั้งใจ) สำหรับการอ่านอัลกุรอานหลากหลายการเนียต(ความตั้งใจ) สำหรับการอ่านอัลกุรอาน
แปลจาก How to read Quran with Multiple Intentions
By Shaibu Asali, Tutorial Assistant at Islamic Online University
 
1.อ่านเพื่อให้กุรอาน ขอร้องให้เราในวันพิพากษา ศาสดากล่าวว่า "คัมภีร์กุรอ่านจะมาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้อ่าน ในวันพิพากษา" by Muslim

2.อ่านเพื่อให้ได้ผลบุญ(ได้รับรางวัล) อับดุลลาห์อิบัน Mas'ud เล่าว่า ศาสดาบอกว่า "ผู้ใดอ่านหนึ่งตัวอักษรจากอัลกุรอาน อัลลอฮ์ตอบแทนและรางวัลจะถูกคูณด้วยสิบ" by at-Tirmidhee

3.อ่านเพื่อหาทางรอดจากไฟนรก ศาสดา กล่าวว่า "ถ้ากุรอานถูกขังอยู่ในผิว ก็จะไม่ถูกเผาด้วยไฟ" -Graded as authentic by al-Albaani

4.อ่านเพื่อเป็นการเติมเต็มกุรอานในหัวใจของเรา ศาสดา กล่าวว่า "คนที่ไม่มีอะไรของอัลกุรอานในตัวเขา จะเป็นเหมือนบ้านที่เจ๊งแล้ว" by at-Tirmidhee(2913)

5.อ่านเพื่อจดจำและปฏิบัติตามเพื่อให้เราสามารถขึ้นไปในสวรรค์ ศาสดากล่าวว่า "ผู้หนึ่งที่ท่องคัมภีร์กุรอ่านจะขึ้นไปในสวรรค์และอ่านเหมือนที่คุณใช้ในการอ่านในโลกนี้ สำหรับสถานที่ของคุณในสวรรค์ เป็นที่สุดท้ายตามอายะห์ที่คุณท่องจำ" by Abu Dawood and at-Tirmidhee (2914)

6.อ่านเพื่อรักษาโรคของจิตใจและร่างกาย และได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์       อัลลอฮ์ กล่าว "เราส่งคัมภีร์กุรอ่านเพื่อเป็นการบำบัดและความเมตตาสำหรับผู้ศรัทธา" al-Israa:82

7.อ่านเพื่อความสงบสุขของหัวใจ(tranquillity and peace) อัลลอฮ์กล่าวว่า "แท้จริงในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ ทำให้หัวใจได้พัก" Ar-Ra’d: 28

8.อ่านเพื่อให้กุรอานให้ชีวิตกับหัวใจ, ให้แสงสว่างทางนำ และลบความเครียดและความกังวลของเรา คัมภีร์กุรอ่านเป็นเสมือนทางสว่างแก่ผู้ศรัทธา เหมือนกับน้ำฝนสาดส่งถึงโลก ศาสดา เคยขอดูอาว่า " ... และจงทำให้คัมภีร์กุรอ่านให้ชีวิตกับหัวใจ, ให้แสงสว่างในทรวงอก และลบความเครียดและความกังวลของฉัน " by Ahmad (4318)

9.อ่านเพื่อให้กุรอานให้คำแนะนำกับเรา อัลลอฮ์กล่าวว่าใน Surah Al-Baqarah "หนังสือเล่มนี้(กุรอาน)ซึ่งไม่มี ข้อสงสัยใดๆ เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ศรัทธา" al-Baqarah(2) และในฮาดิสQudsi อัลลอฮ์กล่าวว่า "โอ้ทาสของฉัน คุณทุกคนหลง ยกเว้นผู้ที่ฉันแนะนำ ฉะนั้นจงขอคำแนะนำจากฉันและฉันจะแนะนำให้คุณ" by Muslim (111)

10. อ่านด้วยเนี้ยต(intention)ที่จะตายบนเส้นทางของอัลกุรอาน เช่นเดียวกับอุสมาน(Uthman)ที่ตายในขณะอ่านอัลกุรอาน อิบนุกาซีร กล่าวว่า
"ใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นก็จะตายกับสิ่งนั้น และใครก็ตามที่ตายกับสิ่งนั้น ก็จะได้รับการฟื้นคืนชีพกับสิ่งนั้น" อิบนุกาซีร อธิบายจาก Al-Jaathiyah: 21  "หรือว่าผู้ที่กระทำความชั่วร้ายคิดว่าเราจะทำให้พวกเขาเช่นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย - [ทำให้พวกเขา] เท่าเทียมกันในชีวิตและความตายของพวกเขา? ความชั่วร้ายคือสิ่งที่พวกเขาตัดสิน"

11. อ่านด้วยความหวังว่ากุรอานจะให้บรรลุถึงความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ ด้วยความรักในคำพูดของพระองค์  เหมือนฮาดิสที่กล่าวในal-Bukharee (6167) "คุณจะอยู่กับบรรดาผู้ที่คุณรัก"

12.อ่านเพื่อเพิ่มอีหม่านของเรา เพราะอัลลอฮ์กล่าวว่า At-Tawbah: 124
"และเมื่อใดก็ตามที่ Surah ถูกเปิดเผยมีอยู่ในหมู่คนหน้าซื่อใจคดบรรดาผู้ที่กล่าว" ซึ่งท่านมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนี้? "ในฐานะที่เป็นผู้ที่เชื่อว่าจะได้เพิ่มขึ้นพวกเขาในความเชื่อในขณะที่พวกเขาจะดีใจ"

13.อ่านเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ของอัลลอฮ์(รู้จักพระองค์) เพื่อให้เราสามารถเพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตน และเพิ่มความต้องการอัลลอฮ์ เพื่อที่ว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ตลอดเวลาในชีวิตของเรา

14. อ่านเพื่อให้อัลลอฮ์เลือกเราเป็นจากคนพิเศษของพระองค์ เพราะตามฮาดิส ibn Majah (215)  ท่านศาสดา กล่าวว่า
     "อัลลอฮ์มีคนของตัวเองของเขาในหมู่มวลมนุษยชาติ" พวกเขากล่าวว่า "โอ้ ศาสดา เขาเป็นใคร?" เขากล่าวว่า "คนของคัมภีร์กุรอ่าน คนของอัลลอฮ์ และคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์"

15. หนึ่งในความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด คือ เพื่อเป็นการอีบาดัต(worship)ต่ออัลเลาะห์ เพราะอัลลอฮสั่งใน  Al-Muzammil: 4   "... และจงอ่านคัมภีร์กุรอ่านด้วยตัรตีล"

REF:http://blog.islamiconlineuniversity.com/how-to-read-quran-with-multiple-intentions/