วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การซ่อน Warning และ Notice ใน PHP 5.6

ให้ใช้

ini_set('display_errors',0); //ปิดแสดง notice

ไม่มีความคิดเห็น: