วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำ Bootstrap 3 ให้รองรับ Internet Explorer 8 and 9

   Bootstrap 3 โดยปกติจะรองรับสำหรับ Browser สมัยใหม่เท่านั้น อย่างเช่น Firefox หรือ Chrome แต่จะไม่สามารถแสดงผลได้ด้วย Internet Explorer 8 และ 9
   ถ้าหากต้องการแสดงผลใน IE 8 & 9 จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมดังนี้
1. Download ไฟล์ html5shiv.js และ Respond.min.js
ที่นี่  https://code.google.com/p/html5shiv 
  https://github.com/scottjehl/Respond

2.นำไปไว้ที่ /templates/your-template/js
3.เขียนคำสั่งต่อไปนี้ในส่วน head ของไฟล์

<!--[if lt IE 9]>
 <script src="/js/html5shiv.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="/js/respond.min.js" type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
 
------------------------------------------- 
Credited : http://www.joostrap.com/blog/bootstrap-3-supporting-internet-explorer-8-and-9 
 

ไม่มีความคิดเห็น: