วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำ Bootstrap 3 ให้รองรับ Internet Explorer 8 and 9

   Bootstrap 3 โดยปกติจะรองรับสำหรับ Browser สมัยใหม่เท่านั้น อย่างเช่น Firefox หรือ Chrome แต่จะไม่สามารถแสดงผลได้ด้วย Internet Explorer 8 และ 9
   ถ้าหากต้องการแสดงผลใน IE 8 & 9 จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมดังนี้
1. Download ไฟล์ html5shiv.js และ Respond.min.js
ที่นี่  https://code.google.com/p/html5shiv 
  https://github.com/scottjehl/Respond

2.นำไปไว้ที่ /templates/your-template/js
3.เขียนคำสั่งต่อไปนี้ในส่วน head ของไฟล์

<!--[if lt IE 9]>
 <script src="/js/html5shiv.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="/js/respond.min.js" type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
 
------------------------------------------- 
Credited : http://www.joostrap.com/blog/bootstrap-3-supporting-internet-explorer-8-and-9 
 

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สร้างกราฟ ด้วย Chart.js แบบที legend

      การสร้างกราฟด้วย Chart.js จะมีปัญหาที่ไม่สามารถสร้าง legent ได้ แต่มีวิธีแก้ไข
โดยใช้ Chart.js.legend  สามาร D/L ได้ที่ https://github.com/bebraw/Chart.js.legend
แล้วแก้ไข code ดังนี้

<?
$g_label="labels : ['1-01/01/56','2-01/02/56','3-01/032/56','4-01/04/56','5-01/05/56','6-01/06/56']";
$fbs_data="data : [100,125,120,128,100,130]";
$systolic_data="data : [120,150,110,180,100,120]";
$dyastolic_data="data : [80,110,70,120,60,80]";
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link href="assets/chart_legent/demo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="assets/chart_legent/Chart.js"></script>
<script src="assets/chart_legent/legend.js"></script>

<meta charset=utf-8 />
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no" />
<title></title>

<script>
        if(!!(window.addEventListener)) window.addEventListener('DOMContentLoaded', main);
        else window.attachEvent('onload', main);

        function main() {
            lineChart();
          }

        function lineChart() {
            var data = {
                <? echo $g_label;?>,
                datasets : [
                    {
                    fillColor : "rgba(220,220,220,0.5)",
                    //strokeColor : "rgba(220,220,220,1)",
                    //pointColor : "rgba(220,220,220,1)",
                    pointStrokeColor : "#fff",

                    pointColor : "rgba(255,128,0,1)",   //สีส้ม
                    strokeColor : "rgba(255,255,0,1)",  //สีเหลือง
                    pointHighlightFill : "#FF0000",     //สีแดง


                     <? echo $fbs_data;?>,
                    title : 'FBS'
                },
                {
                    fillColor : "rgba(151,187,205,0.5)",
                    strokeColor : "rgba(0,128,192,1)",  //ฟ้าเข้ม
                    //pointColor : "rgba(151,187,205,1)",
                    pointColor : "rgba(0,0,255,1)",             //blue
                    pointStrokeColor : "#fff",
                    <? echo $systolic_data;?>,
                    title : 'Systolic'
                },
                {
                    fillColor : "rgba(151,187,205,0.5)",
                    strokeColor : "rgba(151,187,205,1)",
                    pointColor : "rgba(151,187,205,1)",
                    pointStrokeColor : "#fff",
                    <? echo $dyastolic_data;?>,
                    title : 'Dyastolic'
                }
                ]
            };

            var ctx = document.getElementById("lineChart").getContext("2d");
            new Chart(ctx).Line(data);

            legend(document.getElementById("lineLegend"), data);

            // testing adding twice (should get same result)
            legend(document.getElementById("lineLegend"), data);
            showTooltips: true;
        }

</script>

</head>
<body>

<br><br>

<div align="center">
   กราฟแสดงแนวโน้มของค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
   <div>
    <canvas id="lineChart" width="900" height="300"></canvas>
    <div id="lineLegend"></div>
   </div>
</div>


</body>
</html>วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การแก้ปัญหา "headers already sent by" ของ php


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent 
ได้รับการแสดงข้อผิดพลาดนี้เนื่องจากข้อมูล headers ส่งไปแล้วจากโค๊ดในบรรทัดอื่นก่อนหน้าโค๊ดที่ทำให้เกิดปัญหานี้
วิีธีแก้ปัญหาทำได้อยู่ 2 วิธี
1. ให้แก้ไขไฟล์ php.ini แล้วตั้งค่า output_buffering = on
หรือ output_buffering = 4096 
แต่ิ วิธีนี้ไม่เหมาะสมในกรณีที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์  หรือเซิร์ฟเวอร์นั้นรันแอพพลิเคชั่นอื่น ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการกำหนดค่าตัวแปรนี้
2. ให้ใส่โค๊ด  <? ob_start() ?> ไว้บรรทัดแรกสุด  และใส่โค๊ด <? ob_end_flush() ?> ไว้บรรทัดสุดท้ายสุด

credit : http://www.gotoknow.org/posts/61327