วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิธีทำสไลด์เป็น PDF แบบ Manual         ปัญหาการใช้ Powerpoint ที่มีรูปภาพมากๆ ขนาดของไฟล์จะใหญ่มาก อาจถึง 10-20 MB. ซึ่งในการส่งต่อหรือแจกจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตจะทำให้ Upload ไม่ได้ หรือช้ามาก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว การแปลงไฟล์จาก powerpoint หรือ ppt ไปเป็นไฟล์แบบ pdf จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น อีกทั้งไฟล์ pdf ที่ได้นอกจากมีขนาดที่เล็กลงมากแลั้ว ยังเป็นไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้อีกด้วย สร้างความปลอดภันอีกระดับหนึ่งได้
 
PPT2PDF แบบ Manual มีขั้นตอนดังนี้
1.เปิดไฟล์ ppt ด้วย powerpoint
2.บันทึกเป็น เลือก png
3.เลือกตอบให้ทำ ทั้งหมดทุกสไลด์
4.เปิด MS-Word สร้างไฟล์ใหม่แนวนอน
5.นำเข้ารูกภาพทุกรูปจาก 2
ุ6.จัดเก็บกำหนดชื่อไฟล์ตามต้องการ เช่น slide.docx
7.เรียกโปรแกรม Weeny Free Word To PDF Converter(download จาก http://www.weenysoft.com/)
8.แปลงไฟล์จากข้อ 6 เป็น PDF ไฟล์(สามารถกำหนดลายน้ำ หรือ รหัสผ่านได้)
9.เรียกโปรแกรม ORPALIS PDF Reducer Free (download จาก http://www.orpalis.com/)
10.ลดขนาดไฟล์ PDF ที่ได้จากข้อ 8

หมายเหตุ : เน้นการใช้งานโปรแกรม free เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: