วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หนังสือหลักการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก             หนังสือ"หลักการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก "เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาและหลักการที่จะเป็นสำหรับการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้แนวคิดที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับมาตรการ 3-3-1 (บทที่ 4) ที่จะช่วยเป็นกรอบให้การดำเนินงานควบคุมโรคที่รวดเร็ว วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการตัดวงจรการแพร่เชื้อโดยกำจัดยุงตัวเต็มวัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชา มีการใช้สารเคมีถูกต้องและใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่เหมาะสม (บทที่ 2 และ 3)  จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ในที่สุด

ดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดSlideประกอบหนังสือได้ที่นี่
ดาวน์โหลดSlideอบรมทีมพ่นเคมีได้ที่นี่

 

ไม่มีความคิดเห็น: