วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การลบ Adware Generic virus (อย่างง่าย)

         ปัจจุบัน Adware Generic เป็นปัญหาใหม่สำหรับคนITยุคปัจจุบัน อาจไม่ใช่ virus computer แต่ก็คล้ายๆกัน สร้างปัญหาการใช้งานเครื่อง computer มากพอสมควร จึงได้เสนอแนวทางการลบที่ได้ผลและเผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ต สามารถอ่านเพิ่มเติมที่มีการอธิบายอย่างละเอียด ได้จาก
บทความ Remove Adaware Generic virus(in Easy steps) คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: