วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

TutorialsPoint แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   
www.tutorialspoint.com เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่บริการฟรี มีเนื้อหามากมาย เกือบทุกๆเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีเอกสารให้ Download เป็น PDF ที่มีเนื้อหาดีมาก
นับเป็นอีกแหล่งที่มีเนื้อหาวิชาการต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถเก็บเป็นเอกสาร PDF ได้

ไม่มีความคิดเห็น: