วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

DSV PHP Editor สุดยอด PHP IDE พร้อม MySQL
DSV PHP Editor เป็นเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วย php และสามารแก้ไข debug ที่พร้อมด้วย HTML, CSS, Java Script และ SQL ของ MySQL  ใช้ได้สะดวกมากทดสอบและ run script ได้ทัน ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม ไม่เหมือนกับเครื่องมือฟรีอื่นๆ และสามารถรองรับ font ภาษาไทย ที่สำคัญสามารถใช้ได้ฟรี

ดาวนโหลดได้ที่นี่

การปรับใช้งานเบื้องต้น โดยแก้ไขค่าในเมนู Options->Perferences ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น: