วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การแทรกพื้นที่ว่า(space)ใน PHP

        การแทรกพื้นที่ว่า(space)ใน PHP ด้วยคสั่งง่าย
        โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

                echo str_repeat(' ', 25);

                เมื่อ  25 หมายถึง จำนวนพื้นที่ว่าง(space)ที่ต้องการแทรก

ไม่มีความคิดเห็น: