วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การแทรกพื้นที่ว่า(space)ใน PHP

        การแทรกพื้นที่ว่า(space)ใน PHP ด้วยคสั่งง่าย
        โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

                echo str_repeat(' ', 25);

                เมื่อ  25 หมายถึง จำนวนพื้นที่ว่าง(space)ที่ต้องการแทรก

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

การ Set ให้ Firefox ทำงานกับ IDM

  
การทำให้ firefox สามารถดาวน์โหลดไฟล์ vdo แล้ว download ด้วย IDM ทำดังนี้
1.ติดตั้ง addon สำหรับ d/l บน ff เช่น Download Youtube Videos as MP4
2.ติดตั้ง IDM แล้ว set ค่า option ดังนี้
     -ติกถูกที่ use advanced browser intergration แล้วติดเลือก Browser ตามที่ใช้
     -ใน Tab ของ File Types ให้เพิ่มนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการให้ d/l เช่น FLV
       (หากยังไม่มีใน list)