วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การแปลงไฟล์แผนที่ GIS จาก MapInfo เป็น Shapefile


           การแปลงไฟล์แผนที่ GIS จาก MapInfo เป็น shapefile จริงแล้วจะต้องใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรม MapInfo หรือโปรแกรมเสริที่จะรับไฟล์ดังกล่าวมาแสดง อย่างเช่นใน ArcView เป็นต้น แต่ก็ยังมีโปรแกรมเฉพาะเล็กๆที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมดังกล่าว โดยสามารถแปลงได้ด้วยอย่างดายและสะดวกได้แก่ ogr2gui จากเว็ปไซด์ http://www.ogr2gui.ca/en/index.php โดยที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมและไฟล์ dll ไว้ใน folder เดียวกัน(ลักษณะ portable app) มีลักษณะหน้าจอการใช้งานดังนี้


             การใช้งาน : กำหนด source และ Target ตามต้องการ และที่สำคัญให้กำหนด projection ให้ถูกต้อง เช่น 32647 : WGS 84 / UTM zone 47N เป็นต้น


1 ความคิดเห็น:

Piak กล่าวว่า...

ขออนุญาติแชร์นะครับ ^^