วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สร้างกราฟนำเสนอบนแผนที่ Google Earth

          
    การสร้างกราฟนำเสนอบนแผนที่ Google Earth เป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ และสามารถแสดงในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้ความสามารถของโปรแกรมสำหรับสร้าง kml เพื่อแสดงกราฟ GE-graph มีหน้าจอดังนี้


    นอกจากนั้นแล้วยังสามารถแสดงแผนที่ 3 มิติ ได้ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น: