วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

การเชื่อมต่อเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล JHCIS


JHCIS เป็นโปรแกรมการจัดการงานทุกประเภทของ รพ.สต. และ รพช.(งานเวชฯ) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนา UI ด้วยภาษาจาวา และจัดเก็บข้อมูลด้วย MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่แพร่หลายในปัจจุบัน
การใช้ประโยชน์นอกจากจะใช้โดยตรงตามความสามารถของโปรแกรม JHCIS แล้วยังสามารกเรียกใช้โดยการเชื่อมต่อด้วย MySQL ได้โดยตรง มีหลักการง่ายๆ ดังนี้
-ใช้ wapahe
-เขียน script php
-กำหนด connection
server : localhost
port : 3333
user : root
pass : 123456
 

ไม่มีความคิดเห็น: