วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การใช้ Editplus เต็มความสามารถด้วยSetค่าPreference1.การกำหนดให้ Run Script PHP ได้
         Tools->Preference
                      Tool
                      Add
                          Web Server IP : 127.0.0.1
                          Web Server root :C:\AppServ\www                          

2.การเรียก Help file
 Tools->Preference
                 Tools->User Tools
                                 Add Tool->HTML Help File(*.chm)
                                 กำหนดค่า Menu Text
                                 กำหนดค่า File Name ตาม Path ของ File

3.การเรียกใช้ External Application
4.การสร้างไฟล์เพื่อ Auto-Complete
6.การสร้าง Template file
7.การ Set ค่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
                -ไม่ backup ทุกครั้งที่ save
                -เปิด Blank Page เมื่อเริ่มเรียกโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น: