วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิธีแสดงผลหน้าจอSmartPhoneบนPC


The application allows viewing the device screen in your web browser.
No need of any additional software except for this app and a web browser.
No annoying ads or pop-ups.
The application works via WiFi and/or 3G/LTE network.
App source code: https://github.com/dkrivoruchko/ScreenStream

สามารถใช้งานได้ดี สำหรับความต้องการนำเสนอหน้าจอSmartPhone ผ่าน Projector  
(ไม่ต้องต่อสายพ่วงใดๆ) โดยการทำงานผ่านทางการแสดงผลใน browser ของ PC 
ซึ่งจะแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่มี Delay เพียงกำหนดเลข IP และ Port ที่ตรงกัน 
ตามที่แสดงใน App บน Android (กดปุ่ม START เพื่อเริ่มทำงาน)

ข้อแนะนำ
    -ต้องอยู่ในวงเครือข่ายเดียวกัน
    -ควรปิด การตั้งเวลาพักหน้าจอของSmartPhone ขณะใช้งานจริง