วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การแปลศัพท์ภาษาอาหรับ

การแปลคำศัพท์ภาษาอาหรับผ่านwebsite นับเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากคำศัพท์ที่ได้มาจากอัลฮาดีสหรืออัลกุรอาน หากนำไปใช้ทันทีจากที่ได้มีการแปลไว้อยูแล้ว พบว่าศัพท์แต่ละตัววางเรียงไม่ตรงกับคำแปลเนื่องจากโครงสร้างทางภาษาที่ไม่ตรงกัน
  วิธีแก้ปัญหานี้ด้วยการนำคำศัพท์มาตรวจสอบกับพจนานุกรมภาษอาหรับ โดยสามารถไปที่ Arabic dictionary online ที่ https://www.lexilogos.com/english/arabic_dictionary.htm ซึ่งจะมีแป้นพิมพ์ภาษอาหรับ และสามารถเลือกแปลได้จากพจนานุกรมจากหลายแหล่ง เช่น แปลด้วย google เป็นต้น